AKTUALNOŚCI

 • Zebranie 2023

  Zarząd Stowarzyszenia zwołuje 

  Walne Zebranie Członków Glide Club Gdynia!

   
  Termin  - 22.03.2023 r. (Środa) godz. 17:30, w przypadku braku kworum  II termin ustalamy na godzinę 17:45.
   
  Miejsce: VI LO w Gdyni, ul. Kopernika 34 (informacja o sali jak zwykle na miejscu)
   
   

  Porządek obrad:
   
  1. Wybór przewodniczącego  Walnego Zebrania.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia.
  3. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące sytuacji finansowej Stowarzyszenia.
  4. Przyjęcie uchwały o Zatwierdzeniu Sprawozdania Merytorycznego.
  5. Przyjęcie uchwały o Zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego.
  6. Przyjęcie uchwały o Udzielenie absolutorium Zarządowi.
  7. Wybory Zarządu Stowarzyszenia.
  8. Wybory  Komisji Rewizyjnej.
  9. Wolne wnioski.
  10. Przyjęcie nowych członków GCG .
  11. Zakończenie zebrania.
  Zapraszamy serdecznie!
   
   ogłoszone dn. 8.03.2023r.
   
 • Seminarium przelotowe

  6 kwietnia 2018 r. o godzinie18:30 w sali lekcyjnej 6. L.O. w Gdynia odbyło się Seminarium przelotowe.Zjawiły się  aż 22 osoby (!) zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy o lataniu przelotowym. Byliśmy zdumieni tak dużym zainteresowaniem wśród świeżo upieczonych pilotów. Na pewno będziemy rozwijać ten model dzielenia się wiedzą o lataniu. Odbyły się 4 prelekcje naszych klubowych prelegentów, w trakcie rodziły  pytania i wywiązała się dyskusja.  Omawialiśmy nasze wybrane loty z Borska z zeszłego sezonu. Na tych przykładach omówiono tworzenie się termiki i możliwości jej wykorzystania podczas przelotu.Dziękujemy za zainterowanie! Na pewno odbędzie się jeszcze niejedno takie seminarium.  

  Jeśłi chciecie być na bieżąco z organizowanymi wydarzeniami znajdźcie nas na Facebooku!

   

   
 • Akcja porządkowa Mechelinki i Mrzezino

  Akcja sprzatania startowisk rozpoczęta!

  Dzięki inicjatywie Andrzeja Ch. startowisko w Mechelinkach zostało przygotowane do sezonu: zebraliśmy 3 worki butelek szklanych, 3 worki śmieci, teren został wyrównany po ryjowisku dzików, zgrabiony i oczyszczony z krzewów i gałęzi utrudniających start i lądowanie. 

  Sprzatnie nie ominęlo też startowiska w Mrzezinie (górka południowa szkoleniowa). Wykarczowane zostały krzewy, zebrane śmieci z lądowiska i startowiska – po jednym worku butelek i śmieci. Sprzatanie starowisk zajęło łącznie 20 godzin! Zachęcamy do udziału w akcji wszystkich zaiteresowanych!

  Czyste startowisko to bezpieczne startowisko!   Porządkowanie Chłapowa i Jastrzębiej czeka w kolejce.

  Dzielni sprzątający.

  Mechelinki

  Mrzezino

   

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

 • Walne Zebranie 2019

  Więcej…  
 • 26/ 07

  Warsztaty Nawigacyjno-Termiczne

   

  Zawody FAI kategorii 2

  Data: 26 lipca - 1 sierpnia 2015

  Miejsce: Krusevo, Macedonia

  Limit miejsc: 150

   

  Więcej…  
 • 12/ 08

  Motoparalotniowe Mistrzstwa Polski

   

  Zawody FAI kategorii 2

  Data: 12 sierpnia - 18 sierpnia 2015

  Miejsce: Krusevo, Macedonia

  Limit miejsc: 150

   

  Więcej…

FUNDUSZ WRP

Fundusz Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy jest pomocą w uniesieniu kosztów rehabilitacji powypadkowej pilotów paralotni. Z pomocy Funduszu może korzystać każdy, kto uległ wypadkowi podczas uprawiania sportu paralotniowego, niezależnie od posiadanego stopnia wyszkolenia, czy przynależności do klubu, czy organizacji skupiających paralotniarzy.

 

 

Więcej...

SZKOLENIA

Szkolenie podstawowe prowadzimy na naszym sprzęcie na lotnisku w Borsku. Trwa ono średnio ok. tygodnia w zależności od warunków pogodowych i postępów ucznia. Uczniowie w czasie szkolenia są ubezpieczeni. Po kursie podstawowym uczeń potrafi kontrolować skrzydło, samodzielnie wystartować i wylądować oraz zna zasady bezpiecznego latania. Jeżeli po szkoleniu stwierdzisz że...

 

Więcej...

PGP

Paralotniowa Grupa Poszukiwawcza (PGP) utworzona w ramach Glide Club Gdynia zobowiązuje się do współdziałania z Miejskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdyni w realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę ludności przed utratą życia, zdrowia, ochronę środowiska naturalnego oraz przekazywanie informacji do MCPR o zauważonych innych zagrożeniach na administrowanym terenie.

 

Więcej...