Stowarzyszenie Glide Club Gdynia podpisało porozumienie z 43 Bazą Lotnictwa Morskiego określające zasady użytkowania przestrzeni powietrznej w strefie MCTR w rejonie lotniska Oksywie.


 

Prosimy o zapoznanie się z treścią POROZUMIENIA.


 

UWAGA!
W STREFIE KONIECZNE JEST PRZESTRZEGANIE ZASAD POROZUMIENIA! KAŻDE NARUSZENIE ZASAD PRZEZ PILOTA POWINNO BYĆ PIĘTNOWANE I SPOŁECZNIE NIEAKCEPTOWALNE, GDYŻ MOŻE SPOWODOWAĆ CAŁKOWITY BRAK MOŻLIWOŚCI LATANIA W REJONIE STREFY WOJSKOWEJ, NIE MÓWIĄC O GRZYWNACH I ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ PILOTA.

 

1. STREFA

Wyznaczono 3 rejony wykonywania lotów paralotniowych (mapka i dokładny opis granic tych rejonów są w treści porozumienia): 

  • - rejon Mechelinki klif (od molo w Mechelinakch do zachodniej granicy cmentarza na Oksywiu),
  • - rejon Orłowo klif (od plaży miejskiej w Gdyni Śródmieściu do Grand Hotelu w Sopocie)
  • - rejon Brzózka i Mrzezino (startowisko PPG) - według mapki.
    (szczegółowe opisy znajdują się porozumieniu)

mapa MCTR 

 

2.IDENTYFIKACJA

Zgodnie z punktem 6.2. w razie naruszenia zasad porozumienia do odpowiedzialności pociągany jest pilot (z polisy OC). Następny punkt porozumienia obliguje nasze Stowarzyszenie do podania wszelkich danych umożliwiających zidentyfikowanie pilota. Aby móc to sobie zagwarantować musimy wiedzieć kto będzie latał. Przygotowaliśmy formularz zgłoszeniowy (poniżej), który umożliwi nam spełnienie warunków postanowienia.

Krótko mówiąc, aby latać PPG w okolicy Mrzezina/Rewy lub latać na klifie w Orłowie lub Mechelinkach - trzeba wypełnić poniższy formularz i zapoznać się z treścią porozumienia.

 

3. ORGANIZATOR LOTÓW W REJONIE

Wojsko wymaga, żeby każdy aktywowany do latania rejon miał JEDNĄ osobę odpowiedzialną za ewentualne sprowadzanie wszystkich (!) latających pilotów na ziemię. Ta osoba musi być im znana z imienia i nazwiska (oraz numeru telefonu) i umieszczona na liście członków stowarzyszenia, która jest załącznikiem do zawartego porozumienia. Lista ta może podlegać aktualizacji jedynie w formie papierowej dostarczonej do bazy. Będziemy wymieniać listę dwa razy w roku. Najbliższa aktualizacja: po zebraniu klubu.

W związku z tym zachęcamy do wstąpienia do naszego stowarzyszania również jako tzw. członek wspierający (bez praw wyborczych). Wiąże się to z wypełnieniem poniższej deklaracji wraz z oświadczeniami oraz opłatą 20 zł rocznie na konto klubu.

PS. Pieniądze zebrane od członków wspierających zostaną przeznaczone wyłącznie na cele związane z lataniem na klifach i PPG.

 

4. OBOWIĄZKI PILOTA I OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Obowiązki zgłaszającego loty:

- zebranie informacji o ilości pilotów chętnych do latania (grupa whatsup Orłowo/Mechelinki lub grupa na facebooku oraz osobna grupa ppg)

- minimalnie 30 minut przed wykonywaniem lotów wykonanie telefonu na wieżę

- należy podać imię, nazwisko, ilość zgłaszanych pilotów oraz ustalić wysokość do jakiej mogą być wykonywane loty oraz godzinę lądowania (uwaga: maksymalna wysokość na klifach ustalona w porozumieniu to 150m AGL, ale może być każdorazowo zmieniona przez kontrolera).

- wykonać telefon na wieże w celu potwierdzenia rozpoczęcia lotów - gdy w końcu zacznie wiać, odkręci się itp.:).

- w razie polecenia (przez radio bądź telefon) natychmiastowego zakończania lotów należy poinformować wszystkich pilotów znajdujących się w powietrzu o konieczności lądowania. Wszyscy muszą wylądować w ciągu 10 minut. Obowiązki pilota w strefie:

- Każdy pilot musi mieć ze sobą radio 2m (146.025) oraz telefon komórkowy.

- w razie polecenia (komunikat przez radio lub gdy piloci zakładają uszy) natychmiastowego zakończenia lotów zalecane jest założenie uszu, żeby pokazać pozostałym pilotom w powietrzu. że lądujemy. Musimy być na ziemi w ciągu 10 minut od usłyszenia komunikatu. Jeśli ktoś odleciał od startu i nie zdąży wrócić, to niestety należy wylądować w ciągu tych 10 minut w dogodnym miejscu np. w Sopocie i wrócić SKMką do Orłowa lub w Gdyni Śródmieściu (spacer plażą 30-40 min lub skm/ autobusem).

- Pilot musi posiadać wymagane prawem uprawnienia oraz polisę OC.

- Jeśli komuś rozładuje się radio należy wylądować. Nie można latać na klifie bez kontaktu radiowego.

 

5. SZKOLENIE

Prosimy szkoły paralotniowe chcące szkolić na klifach lub Mrzezinie osoby bez licencji o zgłoszenie się jako organizator lotów i szczególny nadzór nad kursantami w strefie. Ewentualne roszczenia (odnośnie kursantów), o których mowa w rozporządzeniu będą egzekwowane z polisy OC szkoły.

 

6. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KLUBU

Formularz należy wpełnić (tylko kompletnie wypełniony formularz zostanie przyjęty)

Uiścić opłatę członkowską odpowiednio:

- 20 zł - członek wspierający (bez praw wyborczych) GCG

- 100 zł członek zwykły Glide Club Gdynia

 

Wypełniony i podpisany formularz wraz z potwierdzeniem uiszczenia odpowiedniej opłaty członkowskiej należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY (pdf)

załącznik do formularza - porozumienie ws. latania w MCTR Oksywie (pdf)