ISTOTNE INFORMACJE O TREŚCI POROZUMIENIA ZAWARTEGO Z GMINĄ MIASTA GDYNI

Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniowe Clide Club Gdynia przystępuje do uczestnictwa w Zintegrowanym Systemie Ratowniczym Miasta Gdyni (ZSR) pod nazwą Paralotniowa Grupa Poszukiwawcza (PGP).

W ramach statutowej działalności Stowarzyszenie zobowiązuje się do współdziałania z Miejskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdyni w realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę ludności przed utratą życia, zdrowia, ochronę środowiska naturalnego oraz przekazywanie informacji do MCPR o zauważonych innych na administrowanym terenie.

 

Zakres współpracy obejmuje:

  1. monitorowanie (patrolowanie) terenu pod względem zagrożenia pożarowego, zanieczyszczenia środowiska, bezpieczeństwa ludzi (np. palenie traw);
  2. niesienie pomocy w poszukiwaniu zaginionych;
  3. współudział w akcjach ratowniczych w szkoleniach i ćwiczeniach;

Członkowie Stowarzyszenia w trakcie wykonywania lotów, zauważone zagrożenie zgłaszają do Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdyni tel. 058 660-22-00 (03) lub drogą radiotelefoniczną na kanale BW 14 f=148,1250 MHz emisją F3E.

Zadysponowanie sił i środków Stowarzyszenia do uczestnictwa w akcji ratowniczej odbywać się będzie na zgłoszenie dyspozytora Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Gdyni.

Zapotrzebowanie ze strony MCPR na użycie sił Stowarzyszenia nie jest równoznaczne z koniecznością wykonywania lotów. Decyzje o starcie każdorazowo podejmuje pilot osobiście.

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo paralotniarzy Stowarzyszenia podczas wykonywania zadań wynikających ze współpracy z ZSR.

Do realizacji zadań zawartych w porozumieniu Stowarzyszenie dysponuje nieodpłatnie własnym sprzętem i obsadą osobową doświadczonych paralotniarzy. (Ilość paralotni szt. 10).

Gmina zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia z zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla członków Paralotniowej Grupy Poszukiwawczej.

Dnia 28.04.2013 r. w Rewie miały miejsce zdjęcia do reportażu o PGP, który przygotowywała Telewizja Polska. Reportaż został wyemitowany 16.05.2013 r. w Programie 2 TVP. Jest też do obejrzenia pod adresem:

http://vod.tvp.pl/audycje/publicystyka/pozytecznipl/wideo/16052013/10880083