DataSaldo
2022-01-01 108 565,52
2021-01-01 110,929,00
2020-01-01   96 253,81
2019-12-31 118 479,89
2018-12-31 132 432,20
2017-12-31 102 407,50
2017-02-26 107 327,72
2016-01-25 101 201,12
2015-01-01 120 087,78
2014-02-28 118 950,81
2013-02-28 101 872,80
2013-01-31 104 491,71
2012-12-31 104 128,90
2011-12-31 101 309,53
2010-12-31 67 907,95
2009-12-31 43 728,56

Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2020

MiesiącPrzychody FWRP1 %Odsetki bankoweWypłaty (rozchód) 
Saldo na 01.01.2020 - - - - 110,929,00
  - - - - -
Styczeń 102,50 - - - -
Luty 102,50 - - - -
Marzec 102,50 - - - -
Kwiecień 102,50 - - 2 140,00 -
Maj 92,50 - - - -
Czerwiec 112,50 15 534,39 - - -
Lipiec 102,50 10,90 - - -
Sierpień 102,50 - - -
Wrzesień 92,50 - - - -
Październik 102,50 - - - -
Listopad 102,50 - - - -
Grudzień 613,50 - - - 1 150,35 (odsetki)
  - - - - -
 RAZEM  1 270,00  15 545,29 - 2140,00
 70 799,93
 uwagi          na dzień 31.12.2020 r.

Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2019

MiesiącPrzychody FWRP1 %Odsetki bankoweWypłaty (rozchód)Lokaty
Saldo na 01.01.2019 - - - - 118 479,89
  - - - - -
Styczeń 1502,50 - - - -
Luty 102,50 - - - -
Marzec 102,50 - - - -
Kwiecień 102,50 - - 2 140 -
Maj 102,50 10,70 - - -
Czerwiec 102,50 174,90 - 2 715 -
Lipiec 102,50 19 662,20 - - -
Sierpień 50 102,50 - 838,36 - - 50 000,00
Wrzesień 102,50 - - - -
Październik 102,50 - - -  
Listopad 102,50 - - - -
Grudzień 613,50 - 1150,35 360 1 150,35 (odsetki)
  - - - - -
 RAZEM  53 141,00  19 847,80 1 988,71 5 215
 69 630,24
 uwagi          na dzień 31.12.2019 r.

 

Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2018

MiesiącPrzychody FWRP1 %Odsetki bankoweWypłaty (rozchód)Lokaty
Saldo na 01.01.2018 - - - - 132 432,20
  - - - - -
Styczeń 1502,50 - - - -
Luty 102,50 - - - -
Marzec 102,50 - - - -
Kwiecień 102,50 - - 2 140 -
Maj 102,50 10,70 - - -
Czerwiec 102,50 174,90 - 2 715 -
Lipiec 102,50 19 662,20 - - -
Sierpień 50 102,50 - 838,36 - - 50 000,00
Wrzesień 102,50 - - - -
Październik 102,50 - - -  
Listopad 102,50 - - - -
Grudzień 613,50 - 1150,35 360 1 150,35 (odsetki)
  - - - - -
 RAZEM  53 141,00  19 847,80 1 988,71 5 215
 69 630,24
 uwagi          na dzień 31.12.2018 r.

 

Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2017

 

MiesiącPrzychody FWRP1 %Odsetki bankoweWypłaty (rozchód)Lokaty
Saldo na 01.01.2017 4 184,30 - - - 102 535,32
  - - - - -
Styczeń 172,50 - - - -
Luty 162,50 - - - -
Marzec 162,50 - - 2 275,00  -
Kwiecień 162,50 - - - -
Maj 122,50 51 186,24 - 225,00 51 146,24
Czerwiec 1132,50 68,60 - 3 868,99  -
Lipiec 122,50 9 170,20 - - -
Sierpień 207,50 1 066,00 - 2 180,00 -
Wrzesień 157,50 - -50,00 - -
Październik 157,50 -50 000,00 - - 50 000,00
Listopad 164,50 - - - -
Grudzień 137,50 - - - 1 060,42 (odsetki)
  - - - - -
Wpłaty w 2017 r. 2 862,00   -    
 RAZEM  7 046,30  11 491,04  -50,00  8 548,99
 102 407,50
 uwagi          na dzień 31.12.2017 r.

 

 

Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2016

MiesiącPrzychody FWRP1 %Odsetki bankoweWypłaty (rozchód)Lokaty
Saldo na 01.01.2016 16 712,83 - - - 101 201,12
  - - - - -
Styczeń 247,50 - - - -
Luty 247,50 - - - -
Marzec 292,50 - - 15 225,33  -
Kwiecień 427,50 - - 368,00 -
Maj 267,50   11,90 - - -
Czerwiec 312,50 21,00 - 360,00  -
Lipiec 257,50 15 072,17 - - -
Sierpień 247,50 - - - -
Wrzesień 282,50 - - - -
Październik 227,50 - - - -
Listopad 227,50 - - 14 915,27 -
Grudzień 197,50 - - - 1 322,20 
  - - - - -
Wpłaty w 2016 r. 3 235,00   -    
 RAZEM  19 947,83   15 105,07    30 868,60  102 523,32
           

 

Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2015

MiesiącPrzychody FWRP1 %Odsetki bankoweWypłaty (rozchód)Lokaty
Saldo na 01.01.2015 - - - - 120087,78
  - - - - -
Styczeń 297,50 - - - -
Luty 297,50 - - - -
Marzec 20 442,50 - 153,26 1 712,00 - 20 000,00
Kwiecień 307,50 - - 2 000,00 -
Maj 307,50 - - 1680,00 -
Czerwiec 352,50 152,20 - - -
Lipiec 327,50 14 939,50 - - -
Sierpień 277,50 - - - -
Wrzesień 322,50 - - - -
Październik 377,50 - - 8 001,00 -
Listopad 267,50 - - 4775,00 -
Grudzień 322,50 - 1 113,34 2 307,46 1 113,34
  - - - - -
Razem 24 658,33 15 091,70 1 266,60 23 190,46* 101 201,12**
           

* - w tym: Koszt leczenie paralotniarzy: 21 190,46 zł

** - stan konta lokat na 25.01.2016

 

Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2014

MiesiącPrzychody FWRP1 %Odsetki bankoweWypłaty (rozchód)Lokaty
Saldo na 01.01.2014 - - - - 102 144,96
  - - - - -
Styczeń 332,50 - - - -
Luty 332,50 - - - -
Marzec 407,50 - 49,14 1 712,00 -
Kwiecień 352,50 - - 288,00 -
Maj 322,50   8,10 - 3 642,00 -
Czerwiec 397,50 100,70 - - -
Lipiec 352,50 13 371,70 - - -
Sierpień 322,50 - - 2 320,00 -
Wrzesień 617,50 - - - 20 000,00
Październik 382,50 - - 6 533,00 - 2 057,18
Listopad 322,50 - - - -
Grudzień 380,08 - 2 044,17 2 600,00 -
  - - - - -
Razem 4 522,58 13 480,50
2 093,31 17 095,00*
120 087,78**
           
           

* - w tym: Koszty leczenia paralotniarzy: 15 095,00

** - Stan konta lokat na 31.12.2014

 

 

 

Zestawienie obrotów na koncie Funduszu Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy w roku 2013

MiesiącPrzychody FWRP1 %Odsetki bankoweWypłaty (rozchód)Stan na koniec m-caLokatyOdsetki od lokaty
Saldo na 01.01.2013 3 442,67 - - - - 100 000,00  
  - - - - - - -
Styczeń 362,50 - 0,31 - 3 805,48 - -
Luty 372,50 - 1 744,82 4 050,00 1 872,80 - -
Marzec 362,50 - 0,02 - 2 235,32 - -
Kwiecień 397,50 - - - 2 632,82 - -
Maj 372,50  233,30 - - 3 238,62 - -
Czerwiec 372,50 384,70 - 1 163,00 2 832,82 - -
Lipiec 492,20 17220,00 - - 20 545,02 - -
Sierpień 402,50 40,80 - - 20 988,32 - -
Wrzesień 417,50 - - - 21 405,82   -
Październik 402,50 - - 4 140,00 17 668,32 - -
Listopad 372,50 - - - 18 040,82 - -
Grudzień 417,50 - - 2 745,55 15 712,77 - -
Wpłaty w 2013r. 4744,70 - - - - - 2 144,96
Saldo na 31.12.2013r. 8 187,37
17 878,80
1 745,15
12 098,55 15 712,77
102 144,96
 
               

 

 

 

Zestawienie - rok 2012

Stan konta na 01.01.2013 –  3 442,67  zł   na koncie oraz lokaty bankowe - 100.686,23 zł (łącznie 104 128,90 zł)
Przychody w roku 2012 łącznie 9.146,24 zł w tym:
- Wpłaty na konto FWRP wyniosły 5005 zł
- Wpływy z odsetek wyniosły 4 141,24 zł
Wypłaty z FWRP na cele statutowe wyniosły łącznie 3 370,00 zł
Inne wypłaty z FWRP (koszty obsługi księgowej, podatki, przeksięgowanie odsetek bankowych) 2 000,00 zł


Niezależnie w ramach współpracy z Fundacją "Rokor 1" w 2012 r. zostało udzielone wsparcie na cel rehabilitacji paralotniarzy (2 osoby) w wysokości 7144 zł.