Oczywiście każda kwota ma znaczenie. Każda wpłata, nawet najmniejsza jest ważna. Warto jednak pamiętać, że rehabilitacja pourazowa to proces trwający nierzadko wiele lat i to poprzez tę czasochłonność koszty rosną niebotycznie. Najważniejsze zatem, dla sensu pomocy w uniesieniu kosztów rehabilitacji pourazowej wspieranie poszkodowanego niedużymi - zdawać by się mogło kwotami - miesiąc po miesiącu.

Najbardziej liczymy zatem na również nieduże, ale systematyczne wpłaty od Darczyńców.

Najłatwiej tego dokonać ustanawiając w swoim banku stałe polecenie przelewu. Każdy bank przyjmuje takie dyspozycje, a ich zlecenie jest równie czasochłonne, jak zlecenie zwykłe - na ogół wystarczy wypełnić jeden druk, albo wydać jednostkową dyspozycję.

Ponadto łatwiej chyba "nie zauważyć" wśród swoich wydatków - powiedzmy 30 PLN miesięcznie, niż raz wpłacić 360 PLN?
Można również podczas składania zeznania podatkowego przekazać 1 procent swojego podatku na Fundusz.

Wpłat można dokonywać na konto:

Volkswagen Bank Polska S.A.
81 2130 0004 2001 0266 0793 0002
Gdyńskie Stowarzyszenie Paralotniarzy "GCG"
ul. Poznańska 10
81-305 Gdynia
koniecznie z tytułem wpłaty:
Fundusz Wspierania Rehabilitacji Paralotniarzy