Uwaga uwaga! 
 
Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Glide Club Gdynia!
 
Termin  - 22.03.2017 r. (czwartek) godz. 18:00, w przypadku braku kworum  II termin ustalamy na godzinę 18:15.
 
Miejsce: VI LO w Gdyni, ul. Kopernika 34 (salę podamy później)
 
 

Porządek obrad:
 
1. Wybór przewodniczącego Walnego Zebrania
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia
3. Sprawozdanie Skarbnika dotyczące sytuacji finansowej Stowarzyszenia
4. Przyjęcie uchwały o Zatwierdzeniu Sprawozdania Merytorycznego
5. Przyjęcie uchwały o Zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego
6. Wolne wnioski
7. Przyjęcie nowych członków GCG 
8. Zakończenie zebraniaZapraszamy serdecznie!
 
 ogłoszone dn. 07.03.2018 r.